Yhteystiedot


pia.pentikainen@gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:725634 kpl

Pikakysely

Oliko mun juttuja ikävä?

Hallinto-oikeuden päätös

Keskiviikko 13.6.2018 klo 9.33 - Pia P

Voitin hallinto-oikeudessa.
Hallinto-oikeus ei muuta päätöstä vaan asian niin vaatiessa palauttaa päättäneille lautakunnalle tms asian uutta päätöstä varten.
Suonenjoen kaupunginvaltuusto teki 28.9.2015 päätöksen, että kannattaa 16-18 vuotiaiden turvapaikkahakijanuorten asumisyksikköä Suonenjoelle, Vanhamäki- säätiön lastensuojeluyksikköön. Päätöstä perusteltiin mm. että kaupungille ei tulisi kustannuksia. Valtuuston kokouksessa olin ainoa, joka vastusti päätöstä. Perusteet vaihtuivat monta kertaa esityslista vaiheessa ja loppuesityskin oli vain lienee, ehkä yms toive-ajattelua.
Vaikka valtuuston päätöksen pohjana oli, että kaupungille ei tule kustannuksia, niin vanhamäki-säätiö ja koulutuslautakunta teki sopimuksen valtuuston päätöksen vastaisesti. Koulutuslautakunta päätti sopimuksella 19.1.2016 palkata yli 17- vuotiaiden turvapaikanhakijan Vanhamäen ohjaajan opettajaksi eli kaupungin työntekijäksi,  Sopimuksen myötä  yhden ohjaajan palkka ja työsopimus olis huomattavasti parantunut - räätälöity sopimus siis. Vanhamäki olisi valinnut kaupungin työntekijän. Tapanahan on, että jos kaupunki palkkaa, niin kaupunki valitsee.  Lisäksi kaupunki olisi hoitanut materiaalitilaukset yms. Kaupungille olisi tullut henkilöstöhallinto, reskontra yms kustannukset omaan piikkiin. Nuorilla päätös olisi näkynyt vain vähempinä opetustuntina, koska opettajilla on paljon vähemmän opetustunteja kuin ohjaajilla. Vanhamäki olisi laskua vastaan maksanut vain opettajan palkan ja tilatut materiaalit, oheiskulut ja mahdollinen perintä jäi sopimatta.
Minut kutsuttiin jopa vierailulle Vanhamäelle tutustumaan toimintaan. Siellä esitettiin kysymys, että miksi olen rasisti. Jos vastustaa epäselviä päätöksiä ja kaupungille kuulumattomia kuluja, niin R-kortti heilahtaa. Keskustelu oli hyvin lämminhenkinen ja sopuisa. Kiitos kutsusta. Tosin evakkoihin vetoaminen oman palkan korotuksen toiveesta oli mauton.
Tein päätöksestä oikaisupyynnön. Koulutuslautakunta käsitteli oikaisupyynnön ja mm äänesti keskenään kunnallislain vastaisesti esitykset "palautetaan uudelleen käsittelyyn" ja "hylätään välillä". Päätös oli, että hylätään. Kokousmenettely oli suorastaan farssi, mutta sopimus oli ilmeisesti pakko saada voimaan. 
Tein  kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudesta tuli päätös 6.6.2018, että Suonenjoen koulutuslautakunnan päätös kumotaan ja asian on käsiteltävä uudelleen. Jo pelkkä väärä  kokousmenettely palautti asian.
Olen ollut Suonenjoen koulutuslautakunnan puheenjohtaja kuntavaalien 2017 jälkeen. Olen saanut läpi päätöksen, että oppivelvollisuus iän ylittäneet turvapaikanhakijat tai aikuisopiskelija mm oleskeluluvan saaneet eivät ole enää yläkouluikäisten ryhmissä. Minusta peruskouluun kuuluu vain peruskoulu-ikäiset, oli nuoret ketä tahansa.
Pääpointti oli, että pakolaisnuoriin ja suvaitsevaisuuden vedoten halutaan jollekin kantaväestöön kuuluvalle parempi palkka ja työehtosopimus. Ei mene minun oikeustajuun. 
Päätös oli minulle ilmainen. Hallinto-oikeuteen valitus maksaa 250 € , jos asian "voittaa", niin sitä ei peritä. Pitää olla aika varma tai no rikas, jos tekee kunnalllisvalituksen.
Hallinto.IMG_1736.JPG

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vanhamäki, Suonenjoki, koulutuslautakunta, turvapaikanhakijat

Miten meni noin omasta mielestä?

Lauantai 5.3.2016 - Pia P

Suonenjoen koulutuslautakunnan kokouksessa 23.2. käsiteltiin tekemääni oikaisupyyntöä päätöksestä, jossa hyväksyttiin yhteistyössopimus Suonenjoen kaupungin ja Vanhamäki- säätiön kanssa. Oikaisupyyntöni peruste oli, että sopimus rikkoo Suonenjoen kaupunginvaltuuston päätöstä, jonka mukaan Vanhamäen turvapaikkahakijoista ei tule kaupungille kuuluvia toimia.

Koulutuslautakunnan esityslistan mukaan pohjaesityksenä oli koulutusjohtajan esitys, että oikaisupyyntöni hylätään. Pöytäkirjan mukaan käydyssä keskustelussa asiaa esitettiin palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi. Palautusesitys sai kannatusta, joten asiasta äänestettiin ja tulos oli 5-4.  Pöytäkirjan mukaan koulutusjohtajan esitys voitti äänestyksen ja siten oikaisupyyntöni hylättiin. Kaksi lautakunnan jäsentä jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.
Oliko niin pakko runnoa Vanhamäki-sopimusta läpi, että jäi alkeellisemmat kokouskäyttäytymiset noudattamatta? Jo sopimuksen esittely, käsittely ja sen sisältö on kiistanalainen ja nyt siitä tehty oikaisuvalitus käsitellään "mutkat ja kurvit suoriksi" tyyliin?
Kun esitetään asian palauttamista uudelleen valmisteluun, niin ensin käsitellään palauttamisasia. Nyt pöytäkirjassa ei näy, että joku olisi edes vastustanut asian palauttamista. Eli oli esitetty ja kannatettu asian palautamista, mutta kukaan ei esittänyt, että jatketaan käsittelyä ja siitä olisi sitten äänestetty. 
Kenties "käsittelyyn palauttaminen" olisi päättynyt äänestyksessä nyt äänestetyn luvuin, että asian käsittelyä jatketaan. 
Jos asian palauttamisäänestyksen jälkeen olisi joku ehdottanut, että hyväksytään oikaisuvaatimukseni ja joku olisi kannattanut sitä, niin olisi asiasta äänestetty. Äänestys olisi käyty esityslistan pohjaesityksen hylätään ja kokouksen osallistujien hyväksytään välillä.
Tämä on jossitelua, koska kokouksen kulku ei noudattanut kuntalakia.
Nyt kokouksen äänestys käytiin pohjaesityksen ja asian palauttamisen välillä ja se ei ole mahdolllista - paitsi Suonenjoella. 
Luulisi, että lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä pitäisi tarkasti huolen, että edes oikaisuvaatimuskäsittelyt käsitellään oikein. Toivoisin, että päätöksien pohjatiedot ovat esittelyssä ja virheelliset tiedot on korjattanu pöytäkirjoissa oikeaksi. Päätös pitää pohjautua asiaan liittyviin lakeihin ja tosiasioihin. Lautakunnan jäsenten pitää luottaa esittelyihin.
Pöytäkirjassa on esityskohdassa kirjattu em epäonnistunut kokouksen kulku. Lautakunnan päätökseen olisi pitänyt antaa perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyyn vaatimukseen kuntalain mukaan. Mitään perustelua hylkäämiseen ei ole kirjattu päätökseen.
Suonenjoen koulutuslautakunta tekee siis kuntalain vastaisen kokouksen kulun perusteella päätöksen, mikä ei ole edes kuntalain vaatimusten mukainen. Miten meni noin omasta mielestä?
Olen hyvin huolissani Suonenjoen päätöksen teon tasosta ja oikeellisuudesta.
Suonenjoen keskustalla on niin kova painen/hinku/tarve saada Vanhamäen opetustoimi Suonenjoen kaupungin vastuulle, että runnotaan kaikki laki yms pykälät nurin ja ei edes ymmärretä sitä itse?
Halutun sopimuksen allekirjoittajina on Suonenjoen kaupungin puolelta koulutusjohtaja ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja, joka on keskustalainen. Vanhamäen puolelta on allekirjoittajana Vanhamäen johtaja ja Vanhamäki- säätiön puheenjohtaja, joka on keskustalainen.
Miksi näin? Miten korkeita  politiikkoja pitää olla mukana, että kaupunkikin runnoo kaikki halutut läpi? Mahtaa olla hyvät hallituksen kokouspalkkiot, puolue saa "kymmenykset" niistä.....


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suonenjoki, koulutuslautakunta, sopimus, oikaisuvaatimus, Vanhamäki

Vastoin valtuuston päätökstä.... Osa II koulutuslautakunnan päätös päätös

Torstai 4.2.2016 - Pia P

Vain neljä kuukautta kesti, että tuli jatko-osa Vanhamäki- asiaan. Neljä kuukautta sitten Suonenjoen kaupungin valtuusto päätti myönteisen kannan maahanmuuttoviraston ja Vanhamäki -säätiön väliseen sopimukseen.

Päätöskeskustelun aikana keskustalainen Pekka Kauppinen piti etukäteen kirjoitetun kannatuspuheen, jossa kehui miten hyvä sopimus on: "Kaupungille ei tule mitään kustannuksia ja kaupunki saa verotuloja". Kauppisen puhetta ei ole kirjattu pöytäkirjaan, koska se oli esityksen mukainen.  Olin ainoa, joka esitti ettei oteta kantaa ja perustelut löytyvät https://mansikka.suonenjoki.fi/d5web/kokous/20151646-6.HTM

Suurin osa teki päätöksen "myönteisen vaikutuksen ja kustannuksia tuottamattoman" - esittelyn pohjalta. Joidenkin ajatuksia on vaikea arvailla.

Päätöksen pohjana oleva esittely vaihtui monta kertaa asian valmistelun aikana ja valmistelussa jäi epäselväksi kirjauksia, mutta päätöksen pohja oli, ettei kaupungin tarvitse tehdä Vanhamäki -vastaanottokeskuksessa asiassa mitään eikä se maksa kaupungille mitään.

Ja nyt neljän kuukauden jälkeen Suonenjoen koulutuslautakunta tekee sopimuksen, jota ei näköjään julkisteta sähköisesti kaiken kansan luettaksi Suonenjoen kaupungin nettisivuille pöytäkirjan liitteenä. https://mansikka.suonenjoki.fi/d5web/kokous/20161677-10.HTM

Koulutuslautakunta sai sopimuksen tutustuttavaksi ja päätöksen teon pohjaksi vasta kokouksessa. Miksi sopimusta, joka on vain pöytäkirjan liitteenä. ei julkaista netissä ao kohdassa?

Sopimuksen allekirjoittajana on kaupungin puolelta keskustalainen koulutuslautakunnan puheenjohtaja Markku Tiihonen ja koulutoimen johtaja ja Vanhamäki säätiön puolelta hallituksen puheenjohtaja keskustalainen Esko Airaksinen ja säätiön johtaja.

Itse päätöskohta §10 oli kirjoitettu epäselvästi ja jopa erheyttävästi, eikä sitä oltu korjattu kokouksessakaan tai pöytäkirjaan kirjattavaksi oikein. Kuulemma liitteessä oleva teksti on oikein.

Yli oppioikeusikäisille turvapaikanhakijoille saa ja voi järjestää valmistavaa opetusta, mutta sitä ei korvata uuden lain mukaan yli 16 -vuotiaille  eikä edes lakia koskevien ikäisten kustannuksia kuukausittain. Syksyllä 2016 ilmoitetaan kuukausittain oppioikeusikäisten 6-16- vuotiaiden turvapaikkahakijoiden läsnäolo ja yli neljä kuukautta olleista ja alle 8 kuukautta olleista kaupunki saa puolet korvausta. Ei siis kuukausittain. Ja vain 6-16 v ikäisistä tulee korvausta valtiolta määräaikaisen lain perusteella.

Lautakunnat koostuvat maallikkojäsenistä.Heiltä ei voida vaatia asiaan paneutumista lakia selvittämällä tai kaikkia taustoja tutkimalla  Lautakuntatyöskentely kävisi raskaaksi jos joka pykälä pitäisi selvittää itse  juurta jaksaen. Olisi suotavaa, että viranhaltijan esitykset ovat, viimeistään kokouksessa ja pöytäkirjaan tallennettuna, oikein ja selvästi ymmärrettävissä.

En usko, että tässä on viranhaltija tarkoituksella erheytetty lautakuntaa vaan esitys on ollut epäselvä.

Valtuusto päätti kantansa, että ajatuksella, että kustanuksia ei tule. Vastoin valtuuston kantaa tehty sopimus sisältää, että Vanhamäki -säätiö maksaa laskua vastaa

- 2-4 henkilön (opettajat ja avustajat) palkat sivukuluineen. Laskutuksen ulkopuolelle jää: henkilöt pitää etsiä, palkata, tehdä ja sopia työsopimus ja mahdolliset poissaolojen sijaiset löytää yms eli tämä on kaupungin henkilöstöhallinnon kuluja

- Koulukirjat ja tarvikkeet. Laskutuksen ulkopuolelle jää kirjojen ja tarvikkeiden valinta, tilaus, laskujen käsittely, maksaminen ja edelleen laskutus ja laskun valvonta. Tämä on kaupungin reskontran ja laskutuspalvelun kuluja

- Sopimuksessa ei oltu huomioitu laskutuksen kustannuksia ja työkustannuksia. Laskutus vaatii monen eri kaupungin työntekijöiden työtä. Palkkahallinnon, laskutuksen, viranhaltijoiden, käsittelijöiden yms.

- Sopimuksessa ei oltu huomioitu miten paljon koulutoimen palveluita ja työtunteja aiheutuu täsät sopimuksesta kaupungille. Vastoin valtuuston päätöstä.

Olen käsittänyt, että "konttoriväki" Suonenjoen kaupungilla on vedetty viimeiseen asti tiukille ja työtehtäviä on tarpeeksi. On jotenkn outoa, että yksi lautakunta voi lisätä omalla päätöksellään kaupungille tehtäviä ja kustannuksia. Vastoin valtuuston päätöstä.

Jos on tekemisen puutetta tai muuten väljää työajan käytössä, niin henkilöstömitoitusta ja työtehtäviä voinee harkita Suonenjoen kaupungin henkilöstössä. (Tämä oli tämän jutun ainoa vitsi...)

Vanhamäki voi jatkaa kaupunginvaltuustollekin esiteltyä tapaa, että palkkaa itse suoraan tarvitsemansa henkilökunnan sekä ostaa/hankkii itse suoraan mitä tarvitseekaan.

Näin hyvin perusteltuna jää vain yksi vaihtoehto. Teen oikaisupyynnön koulutuslautakunnalle.

____

Esitän oikaisuvaatimuksen 19.1.2016 olleeseen koulutuslautakunnan kokouksen pykäkä 10 kohtaan

Oikaisupyynnön tekijä on kunnan jäsen.


Suonenjoen kaupungin valtuuston päätöksessä 28.9.2015 pykälä 35 päätettiin myönteinen kanta maahanmuuttoviraston ja Vanhamäki -säätiön väliselle sopimuksekseen.. Päätöksen esittelykohdassa todettiin, että

"pakolaisnuoret ovat ohittaneet peruskouluiän ja eivät tarvitse kaupungin koulupalveluita."

Valtuusto teki tämän ja valtuustokäsittelyn aikana kerrotun, että kaupungille ei tule mitään kuluja tai toimia tästä sopimuksesta, myönteinen kanta -päätöksen.

Koulutuslautakunnan 19.1.2016 kokouksen pöytäkirjassa pykälä 10 todetaan, että ”kunta voi järjestää valmistavaa opetusta turvapaikkahakijoille”. Lain mukaan kunta on velvollinen järjestämään opetusta vain 6-16 - vuotilaille turvapaikkahakijoille,

Pöytäkirjan päätöksessä kerrottu uuden lain mukainen kulujen korvaavuus ei koske yli 16 -vuotiaiden opetusta.

Jos kunta haluaa järjestää ei-subjektiivista palvelua, esim valmistavaa opetusta ei - oppioikeusikäisille turvapaikanhakijoille, on syytä kertoa päätöksen pohjaksi myös oikea kustannusten korvattavuus sekä lainmukaisuus oikein ja selvästi..

Liitteessä oleva sopimus on tehty vastoin Suonenjoen kaupunginvaltuuston päätöstä.

Liitteessä oleva sopimus on kaupungin sopimukseksi epätarkka. Sopimustekstiin on kirjoitettu, että kuluja laskutetaan sanalla mm eli muun muuassa. Epätarkka kirjaus ei anna tarpeeksi selvää kuvaa mitä sopimus koskee.

Liitteenä olevassa sopimuksessa on jätetty Suonenjoen kaupungin maksettavaksi asiaan liittyvä henkilöstöhallinnan, hankintapalveluiden, kaupungin osto- ja myyntireskontran ja laskutuspalvelun kustannukset. Lisäksi viranhaltijoille on jo nyt tullut lisää työtä ja siten kaupungille kustannuksia työajan käytöstä vastoin valtuuston päätöstä.

Vaadin oikaisuvaatimuksena koulutuslautakunnan päätöksen § 10 19.1.2016 kumoamista ja sopimuksen purkamista valtuustopäätöksen § 35 28.9.2015 sisällön ja  hengen vastaisena.

Kunnioittavasti

Pia Pentikäinen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suonenjoki, koulutuslautakunta, oppioikeus, kustannukset,