Yhteystiedot


pia.pentikainen@gmail.com

puh 046 593 7968

Suonenjoki

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:160480 kpl

Pikakysely

Hyttysiä on suojeltava!

Uutiset

23.3.2019Savo-Karjalan PS eduskuntavaaliehdokkaatLue lisää »22.3.2017Suonenjoen PS ehdokkaatLue lisää »17.11.2016PSnostaaSykettaLue lisää »

Suonenjoki-case

Maanantai 25.6.2018 klo 12:44 - Pia" P

Suomeen saapui 2015  turvapaikkahakija-aallon mukana myös yksintulleita alaikäisiä lapsia ja nuoria. Heidät sijoitettiin yrityspohjaisiin asumisyksikköihin ja valtio maksoi palvelusta noin 250€/pv/hlö  ja hoitajamitoitus on 1:1 (vrt vanhus 0,4).
Osa alaikäisistä tulleista on täyttänyt 18- vuotta ja turvapaikkakäsittelyn kesken ollessa heidät siirretään alaikäisten asumisyksiköitä vastaanottokeskukseen (VOK). Mikäli 18- vuotias on saanut oleskeluluvan tai turvapaikan, niin hän voi muuttaa minne haluaa (lähinnä mistä saa asunnon). Kunta avustaa asunnon saamisessa, mikäli nuori jää kuntaan.
Tarvittaessa nuori saa lastensuojelunpuolelta jälkihuoltoa. Valtio korvaa sen KEHYn kautta, kun ELYn ja kunta on tehnyt sopimuksen. Palvelun voi tuottaa kunta itse tai ostaa ostopalveluna. 
Mites Suonenjoella? Suonenjoellakin nuoret vanhenevat ja siten alaikäisten asumisyksiköt eivät saa enää korvausta valtiolta. Sopimus loppui ja loppuu. 
Kaikkeen löytyy ratkaisu! Se löytyy Suonenjoen sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta, tosin ilman  päätöstekstiä ja ilman liitteitä, josta selviäisi itse ratkaisu. Pöytäkirjasta ei selviä, onko ELY hyväksynyt sopimuksen. 
Suonenjoen sosiaalilautakunta ja Vanhamäki-säätiö teki sopimuksen, jossa aikuistuneet  pakolaiset saavat lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa Vanhamäki-säätiön tuottamana Nikkaripajan palveluna. 
Suonenjoen sosiaalitoimiston Viranhaltija tekee virkapäätöksen täysi-ikäisen oleskeluluvan saaneelle lastensuojelun jälkihoidosta ja sopimuksella ostetaan palvelu Vanhamäki-säätiöltä. 
Tässä ote sopimuksesta (31.5.2018 Suonenjoen sosiaalilautakunta pykälä 40),  joka siis ei ole salainen vaan ei haluta jostain syystä liittää pöytäkirjaan julkisuuteen.
--

" Hoitovuorokauden hinta ilman yövalvontaa Nikkaripajan täysi-ikäisille nuorille 79€ /vrk/hlö (alv 0%). 

Kun nuoren hoito on vaativaa ja nuoren erityisistä tarpeista on asiantuntijalausunto tai kun nuoren tilanteen tuntevat työntekijät arvioivat nuoren lähiverkoston kanssa tehtävän yhteistyön erityisen haastavaksi, hoito- vuorokauden korotus on 30%. Korvaus avohuollon/jälkihuollon mukaisesta tuntiperusteisesta työskentelystä on 45€/t/ohjaaja (alv 0%). Korvattavaan tuntiperusteiseen työhön lasketaan kuuluvaksi myös kirjaaminen ja palaveriajat. 

Mikäli palveluntuottaja kuljettaa sovitusti asiakasta/asiakkaita, laskutettava kilometrikorvaus on valtion mat- kustussäännön mukainen. Vastaavalla kilometrikorvauksella laskutetaan myös siirtyminen nuoren/perheen luo silloin, kun tapaaminen on Suonenjoen taajama-alueen ulkopuolella. "

--

Mitäpä sopimuksessa tai lautakunnan päätöksessä ei kerrota?
- Miksi se ei ole ELYn hyväksymä?
- Miksi Suonenjoen kaupunki haluaa omalla kustannuksella tarjota palvelua, jonka kustannukset saisi KEHYltä?
- Saisiko KEHYltä korvausta kaikesta mitä sopimuksessa sovitaan vai onko Suonenjoen kaupunki sopinut "omat sisällöt"?
- Paljon vuosikustannukset ovat?
- Miten kaupungilla on varaa tarjota omasta pussista jotain mistä saisi valtion korvauksen?
- Lähdettiinkö sopimukseen tietty yritys edelle kun palvelua ei olla tarjottu muille ja sisältääkin muutettiin yrityksen pyynnöstä? (Ensin oli yöpyminenkin ja sitten pelkkä päivähoito)?
- Mitä muut alan yrittäjät ja yritykset tuumivat kun tehdään sopimuksia suoraan vain yhden kanssa?
- Miksi sopimusta ei ole pöytäkirjan liitteenä?
-  Miten on mahdollista, että palvelua tarjoavan yrityksen sanomisesta nostetaan laskutushintaa 30%?
-Miksi sopimuksessa puhutaan Nikkaripajan nuorista? Lastensuojelulain mukainen jälkihuolto on jokaiselle erikseen tarpeen mukaan päätettävä asia, ei siis ryhmäpäätös jossakin asuville.
 Onko nyt niin, että kun valtion maksama sopimus loppui kun nuoret tulivat täysi-ikäiseksi, niin samaan asumisyksiköt-yritykseen kehiteltiin sopimus, että Suonenjoen kaupunki maksaa asumisen ja elämisen jälkihuoltolain mukaan?
Kaupunki siis maksaa sosiaalilautakunnan epämääräisen päätöksen mukaisesti- toki lakiin vedoten- kaupungin kustannuksella juuri samaan asumisyksikkö-yritykseen jatkopalvelun? 
Nuorten tullessa aikuiseksi heidän olisi pitänyt muuttaa keskeneräissä turvapaikkahakemuksessa ilmeisesti Siilinjärven VOKkiin tai päätöksen saaneena omaan asuntoon. Yritykseltä olisi kummassakin tapauksessa loppunut tulot, niin räätälöintiin tälläinen hyshys- sopimus? 
Lastensuojelun jälkihuolto kestää 21 ikävuoteen asti. Eli kolme vuotta varmaa tuloa sopparilla?
 Toivottavasti olen väärässä! 
Löytyisikin  ELYn kanssa tehty sopimus, että Suonenjoen kaupunki saa KEHYn kautta korvaukset kustannuksista!
Toivottavasti olen väärässä!
Täysi-ikäiset ilman päätöstä olevat ovat muuttaneet lain mukaisesti VOKkiin.
Täysi-ikäiset päätöksen saaneet ovat muuttaneet omaan kotiin ja saavat sitten asianmukaiset palvelut, esim koulutus-ja työllisyysasioissa.
Toivottavasti olen väärässä!
Suonenjoella ei tehtäisikään päätöksiä sorvattuna juuri tietyn yrityksen tarpeisiin vaan ne olisivat kaikille yrittäjille ja yrityksille tasapuolisia ja avoimia. Samoin päätöksen teko olisi avointa. 
Mitäpä toivon?
Turvapaikkahakijoina tulleet täysi-iän saavuttaneet nuoret, jotka saavat jäädä Suomeen,  pääsivät omaan elämään- aikuisena kuuluviin asioihin. Omaan asuntoon ja kouluihin sekä mukaan yhteiskuntaan. 
Päätökset pitäisi tehdä asiakkaan etujen mukaan eikä jonkun yrityksen tarpeisiin.
Tälläiset sopimukset eivät ole ko nuorten vika tai syytä. Ihan Suonenjoen sosiaalilautakunnan päättäjien ansiosta tälläistä tehdään - viranhaltijoiden esityksestä.
Suonenjoki on toki niin rikas kaupunki, ettei se tarvitse mitään valtion apuja kun kyseessä on Vanhamäki- säätiö. Onko näin?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Turvapaikkahakijat, korvaukset, Suonenjoki, Vanhamäki-säätiö

Hallinto-oikeuden päätös

Keskiviikko 13.6.2018 klo 9:33 - Pia P

Voitin hallinto-oikeudessa.
Hallinto-oikeus ei muuta päätöstä vaan asian niin vaatiessa palauttaa päättäneille lautakunnalle tms asian uutta päätöstä varten.
Suonenjoen kaupunginvaltuusto teki 28.9.2015 päätöksen, että kannattaa 16-18 vuotiaiden turvapaikkahakijanuorten asumisyksikköä Suonenjoelle, Vanhamäki- säätiön lastensuojeluyksikköön. Päätöstä perusteltiin mm. että kaupungille ei tulisi kustannuksia. Valtuuston kokouksessa olin ainoa, joka vastusti päätöstä. Perusteet vaihtuivat monta kertaa esityslista vaiheessa ja loppuesityskin oli vain lienee, ehkä yms toive-ajattelua.
Vaikka valtuuston päätöksen pohjana oli, että kaupungille ei tule kustannuksia, niin vanhamäki-säätiö ja koulutuslautakunta teki sopimuksen valtuuston päätöksen vastaisesti. Koulutuslautakunta päätti sopimuksella 19.1.2016 palkata yli 17- vuotiaiden turvapaikanhakijan Vanhamäen ohjaajan opettajaksi eli kaupungin työntekijäksi,  Sopimuksen myötä  yhden ohjaajan palkka ja työsopimus olis huomattavasti parantunut - räätälöity sopimus siis. Vanhamäki olisi valinnut kaupungin työntekijän. Tapanahan on, että jos kaupunki palkkaa, niin kaupunki valitsee.  Lisäksi kaupunki olisi hoitanut materiaalitilaukset yms. Kaupungille olisi tullut henkilöstöhallinto, reskontra yms kustannukset omaan piikkiin. Nuorilla päätös olisi näkynyt vain vähempinä opetustuntina, koska opettajilla on paljon vähemmän opetustunteja kuin ohjaajilla. Vanhamäki olisi laskua vastaan maksanut vain opettajan palkan ja tilatut materiaalit, oheiskulut ja mahdollinen perintä jäi sopimatta.
Minut kutsuttiin jopa vierailulle Vanhamäelle tutustumaan toimintaan. Siellä esitettiin kysymys, että miksi olen rasisti. Jos vastustaa epäselviä päätöksiä ja kaupungille kuulumattomia kuluja, niin R-kortti heilahtaa. Keskustelu oli hyvin lämminhenkinen ja sopuisa. Kiitos kutsusta. Tosin evakkoihin vetoaminen oman palkan korotuksen toiveesta oli mauton.
Tein päätöksestä oikaisupyynnön. Koulutuslautakunta käsitteli oikaisupyynnön ja mm äänesti keskenään kunnallislain vastaisesti esitykset "palautetaan uudelleen käsittelyyn" ja "hylätään välillä". Päätös oli, että hylätään. Kokousmenettely oli suorastaan farssi, mutta sopimus oli ilmeisesti pakko saada voimaan. 
Tein  kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudesta tuli päätös 6.6.2018, että Suonenjoen koulutuslautakunnan päätös kumotaan ja asian on käsiteltävä uudelleen. Jo pelkkä väärä  kokousmenettely palautti asian.
Olen ollut Suonenjoen koulutuslautakunnan puheenjohtaja kuntavaalien 2017 jälkeen. Olen saanut läpi päätöksen, että oppivelvollisuus iän ylittäneet turvapaikanhakijat tai aikuisopiskelija mm oleskeluluvan saaneet eivät ole enää yläkouluikäisten ryhmissä. Minusta peruskouluun kuuluu vain peruskoulu-ikäiset, oli nuoret ketä tahansa.
Pääpointti oli, että pakolaisnuoriin ja suvaitsevaisuuden vedoten halutaan jollekin kantaväestöön kuuluvalle parempi palkka ja työehtosopimus. Ei mene minun oikeustajuun. 
Päätös oli minulle ilmainen. Hallinto-oikeuteen valitus maksaa 250 € , jos asian "voittaa", niin sitä ei peritä. Pitää olla aika varma tai no rikas, jos tekee kunnalllisvalituksen.
Hallinto.IMG_1736.JPG

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vanhamäki, Suonenjoki, koulutuslautakunta, turvapaikanhakijat

Pienryhmäopetusta Suonenjoella

Keskiviikko 22.2.2017 klo 23:48 - Pia P

Suonenjoen kaupunginvaltuusto äänesti joulukuussa budjettikokouksessa kolmannen pienryhmän opettajan ja avustajan palkkaamisesta syksystä 2017 alkaen. Kolmen pienryhmän rahoitus on varattu 2017 kevätlukukauden loppuun.

Suonenjoen demarit teki ko lisäpanostusehdotuksen syksyyn. Esitys ei mennyt läpi, koska suurin osa valtuutetuissa oli sitä vastaan - ihan rahan puutteen takia sekä painotusta on siirretty ennaltaehkäisyyn.. Suonenjoella on muutenkin pienet luokkakoot.

Suonenjoen koulutuslautakunta teki samasta asiasta 21.2. olleessa kokouksessa myönteisen päätöksen, perusteena on, että olosuhteet ovat muuttuneet. Samassa pykäläkohdassa lautakunta päätti hakea lisärahoitusta tällä vuodelle kun ylittävät talousarviossa päätetyt rahamäärät.

Ajatelkaa, jo helmikuussa ensimmäinen ylitys eli lisärahan pyyntö!

Mikäs Suonenjoella on muuttunut? Kuulemma tänne tulleet pakolaiset tarvitsevat pienryhmäopetusta. Siis mitkä?

Kaupungin ja Vanhamäen välinen sopimus päättyi 31.12.2916 ja sen sopimuksen ansiosta voi jo täällä olevat pakolaiset olla alaikäisten yksikössä kunnes täyttävät 18- v ja siirtyvät kaupungin hoivaan. Sopimusta ei ole uusittu tai pidennetty eli sen mukaan ei voi tulla uusia pakolaisnuoria tänne. Sopimus sitäpaitsi koski yli oppivelvollisuusikäisiä eli yli 16- vuotiaita. He eivät kuulu peruskouluun vaan sopimuksen mukaan Vanhamäki vastaa opetuksesta tai he ovat muiden kotouttamispalveluiden piirissä.

Migri kertoi, että Vanhamäen alaikäisten turvapaikanhakijoiden asumisyksikkö loppui syksyllä 2016 eli he eivät voi olla sitkään kautta. Yli 16- vuotiaat turvapaikanhakijatkaan eivät kuulu peruskouluun.

Peruskouluikäisten asumisen peruste pitää olla siis joku muu kuin julkisopimus- tai päätöspohjainen. Moniko heistä on alle 17- vuotias eli yleensä on oppivelvollinen peruskoulussa.

Suonenjoella on tehtynä kotouttamissuunnitelma, joka on oltava, että saa kuntakorvauksia kunnan alueelle otattavista pakolaisista. Suonenjoella ei ole sopimusta otettavista pakolaisista eli meillä ei ole ns. kuntapaikkoja. Suonenjoelle toki saa muuttaa kuka tahansa laillisesti maassa oleva, mutta me emme ole päättäneet valtuustossa esim 30 pakolaisen ottamisesta - vuosittain. Eli tämäkään ei ole syy miksi tarviimme lisää pienryhmiä  syksyllä.

Koululaiset ilmoitetaan vuosittain 20.9 valtiolle ja sen perusteella kunta saa VOS eli valtionosuutta esim koululaisista. Pakolaisista saa 2,5 kertaisen rahoituksen, koska pienryhmä ja erityinen tuki sekä opetuksen järjestäminen on monesti haastavaa. Tähän moni vetoaakin, että valtiolta tulee riittävästi rahaa pakolaisten opetukseen. Mitäs jos ei ole juuri silloin 20.9 kirjoissa ja kansioissa? No ei tipu mitään - ei edes perusrahoitusta. Kaikki opetus ja kaikki erityistarpeet rahoitetaan koulun kirjoissa olevien  rahoituksesta eli rahasummaa on isompi joukko jakamassa. Ja tästä pitäisi repiä se kolmas pienryhmä... 

Mitäs säästetään? Tarvikkeet (kynät, kumit) on vähissä, kotitaloutta on vaikea opettaa kun ei voi ostaa raaka-ainetta - jatkossa katsotaan miten potut keitetään netin kautta, Lopetetaan Lempyyn koulu? Isonnetaan luokkakokoja ja ei palkata sijaisia opettajien poissaoloihin? Käsityötunneilla pyöritellään peukkuja kun ei ole varaa ostaa tarvikkeita, 

Tai sitten pyydetään lisärahoitusta niin kuin nyt tällä kertaa? Eli kaikki pääsee mukaan säästötalkoisiin. Vain, että Suonenjoella joku yksityinen säätiö haluaa saada toimintaansa leveämpää tulorahoituspohjaa (tämä peruste löytyy esityksen pohjatiedoista kun valtuustossa päätettiin aikoinaan sopimusta..)

Kolme kysymystä

- Millä perusteella nyt on tullut ja tulee Suonenjoella alaikäisiä pakolaisia ja ovatko he peruskouluopetuksen piirissä eli alle 16- vuotiaita? Onko heidät otettu huostaa turvapaikkapäätöksen jälkeen ja nyt sijoitetaan Vanhamäelle Lastensuojeluyksikköön valtion maksulla? En oikein muuta syytä / keinoa keksi ilman kunnan päätöstä....

- Miksi koulutuslautakunta ei pysy talousarviossa? Miksi pitää hakea jo helmikuussa lisärahaa? 

- Millä me maksetaan nämä erityistarpeet eli esim kolmas pienryhmä jos sitä tarvitaan varsinkin Vanhamäen tarpeisiin?

Suonenjoen kaupunki- lähinnä kantalapset-  toimii siis maksajana, kukaan ei saa kyseenalaistaa säätiön toimintatapaa eikä kysellä päätöksien perään eikä sitä onko nuoret yleensä peruskouluikäisiä!

Toki säätiön hallitus on kansoitettu keskustalaisissa, joten Suonenjoen kaupunki on helppo yhteistyökumppani. Varsinkin kun opettajapuoli on osin demareita. Yhteinen sävel on helpposoittoinen.

Selvyyden vuoksi, pakolaisnuoret ovat syyttömiä rahahommiin tai epäselvyyksiin. Heille ei saa sanoa näistä rahahuolista yms mitään. Nämä ovat aikuisten ja päättäjien asioita. 

Suonenjoen kaupunginhallituksen 27.2.2017 kokouksen esityslistassa opettajan virka perustetaan, mutta esitys ei sisällä määrärahan varaamista. Eli maksajana on Suonenjoen koululaiset, kun kumit on nyt puolitettu, niin jatkossa ne voi laittaa neljään osaan?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suonenjoki, pienryhmäopetus, pakolaisnuoret, Vanhamäki

Vanhamäelle pakolaisia/ Suonenjoen päätös

Sunnuntai 6.3.2016 - Pia P

YLEn uutiset 1.3.2013 .  "Sosiaalitoimi arvostelee Vanhamäki-säätiötä siitä, että aiemman pakolaistoiminnan aikana laskutuksessa oli epäselvyyksiä. Tuolloin säätiö laskutti kuntaa täydeltä kuukaudelta, vaikka lapsi oli muuttanut kesken kuukautta pois Suonenjoelta. 

Sosiaalilautakunta vaatii myös Suonenjoen kaupungin selkiyttävän laskutuskäytäntönsä Vanhamäki-säätiön kanssa."

YLEn uutiset 2.12.2013. "Suonenjoen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä, jonka mukaan Suonenjoki voi ottaa vastaan enintään 16 alle 18-vuotiasta pakolaislasta seuraavan kolmen vuoden aikana. Kaupunki on tekemässä säätiön kanssa määräaikaisen sopimuksen, jonka mukaan nuoria sitoudutaan ottamaan vastaan vähintään kahdessa ryhmässä, 6–10 nuorta vuodessa.

Suonenjoki ostaa säätiöltä sijoitettavien nuorten ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen. Kaupunki sitoutuu maksamaan hoitovuorokausihintaa, joka on sopimuksen voimaan tullessa 250 euroa yhtä nuorta kohden. Summa sisältää henkilöstökulut, kiinteistökulut sekä nuorten asumisen, ateriat, koulutuksen, harrastukset ja henkilökohtaisiin menoihin maksettavan viikkorahan.

Viikkorahan suuruus vaihtelee 30 eurosta vajaaseen 60 euroon viikolta. Korkeampaa viikkorahaa saavat nuoret, jotka laittavat itsenäisesti oman ruokansa."

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Keskustan Pekka Kauppinen teki kokouksessa esityksen, että sopimusta ei hyväksytä. Äänestyksessä pakolaisten vastaanottaminen hyväksyttiin äänin 14 - 12, yksi valtuutettu oli poissa. 

Kaupunki sitoutuu ottamaan vastaan enintään kuusitoista pakolaisnuorta kolmen vuoden aikana. Vanhamäki-säätiön tavoitteena on aloittaa perheryhmäkodin toiminta jo alkuvuodesta. Seuraavaksi säätiö käy neuvotteluja sisäasianministeriön kanssa siitä, millä aikataululla ja mistä maista pakolaisia voi kaupunkiin saapua."

---

Vanhamäen sopimusta käsiteltiin Suonenjoella keväällä 2013. Sosiaalilautakunta ei innostunut asiasta kustannusten ja työmäärän takia ja koulutuslautakunta otti kantaa "ihan sama, jos ei tule kuluja". Koulun rehtori on kertonut, että työmäärä lisääntyi 30%. Silloinen kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle, että tehdään ja kaupunginhallitus äänesti, ettei sopimusta tehdä. Esitys tuli kaupunginvaltuustoon, että sopimusta ei tehdä. Mitä teki keskustalaiset (silloin tuleva eli nykyinen Vanhamäki -säätiön hallituksen puheenjohtaja & co) valtuustossa? He ehdottivat sopimuksen palauttamista uudelleen valmisteluun ja se voitti äänestyksen. Sopimukseen palattiin joulukuussa 2013. Kaupunginhallitus äänesti kyllä ja valtuustossa äänestys päättyi kyllä kannalle. Vanhamäki sai sopimuksen, mutta sopivia pakolaislapsia ei löytynyt pariin vuoteen. Äänestyksessä oli tyhjä paikka (poissa), kun keskustalainen valtuutettu  jääväsi itsensä (silloin vasta tuleva Vanhamäki- säätiön puheenjohtaja), mutta ei kutsunut valmiuksissa olevaa varavaltuutettua paikalle, koska vara olisi kenties äänestänyt ei.

Ilmaan jäi kysymys miksi jotkut päättäjät vaihtoi kantaansa myönteiseen - muutaman kuukauden "miettimisen " jälkeen?

Vanhamäen vastaanottokeskuksessa on syksyllä 2015 yksintulleita 16-17 vuotiaita turvapaikanhakijoita. He saanevat kesään mennessä turvapaikkapäätökset. Suurin osa yksin tulleista alaikäisistä saanee turvapaikan ja oleskeluluvan myötä heistä tulee pakolaisia. Ja yksin olevat pakolaiset tarvitsevat alaikäiselle sopivan asuinpaikka. VOKin kulut maksaa nyt migri (maahanmuuttovirasto eli valtio).

Ja kuinka ollakaan, Suonenjoella onkin jo valmiina vuonna 2013 tehty sopimus Vanhamäen kanssa ostopalvelusta. Eli Vanhamäen turvapaikanhakija siirtyy pakolaistatuksen saatuaan sujuvasti alaikäisten asumisyksikön palveluiden piiriin, jonka Suonenjoen kaupunki maksaa. ELY maksaa jotakin korvauksia sitten kaupungille pakolaisten ottamisesta.

Siksikö yhteistyö- eli opetussopimus pitäisi nyt vuonna 2016 tehdä Vanhamäen ja Suonenjoen kaupungin kanssa? Hups heijaa, pakolaisille kuuluu kaupungin tarjoama kotoutustoimet, esim valmisteleva opetus. Koulupalvelun maksaja onkin sitten Suonenjoen kaupunki - sopimuksen kohta 5 viittaakin jo tähän.

Suonenjoen kaupungin valtuusto otti kantaa Vanhamäen vastaanottokeskukseen syyskuussa 2015. Sinällään mielenkiintoinen asia, että keskustalainen valtuutettu piti kannatuspuheen Vanhamäen vokin perustamiselle, kun hän vastusti asumisyksikköä joulukuussa 2013.

Vuonna 2013 tehty sopimus on voimassa 2016 vuoden loppuun asti. Alle 18- vuotiaana tehty perheenyhdistämishakemus menee todennäköisesti läpi. Yli 18- vuotias pakolainen voi muuttaa omatoimisestikin kuntaan, jos kunta ei tee ELYn kanssa sopimusta pakolaisten vastaanottamisesta. 

Nyt vaan jännätään milloin tämä uutisoidaan? Moni onkin jo unohtanut Suonenjoen valtuuston hyväksymän pakolaissopimuksen. Tämä "Vanhamäen asumisyksikkö palvelujen ostosopimus" ei ole mikään uutinen vaan olemassa oleva tosiasia.

ELY käy kuntakierroksia pakolaisten vastaanottamisesta kuntiin, tässäpä on jo yksi peruste, ettei Suonenjoki ota. Meillä on jo voimassa oleva sopimus. Toinen peruste on, että vielä ei ole selvillä paljon turvapaikanhakijoiden opetuksesta  ja terveydenhuollosta jää kaupungille maksettavaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vanhamäki, Suonenjoki, sopimus, pakolaiset

Miten meni noin omasta mielestä?

Lauantai 5.3.2016 - Pia P

Suonenjoen koulutuslautakunnan kokouksessa 23.2. käsiteltiin tekemääni oikaisupyyntöä päätöksestä, jossa hyväksyttiin yhteistyössopimus Suonenjoen kaupungin ja Vanhamäki- säätiön kanssa. Oikaisupyyntöni peruste oli, että sopimus rikkoo Suonenjoen kaupunginvaltuuston päätöstä, jonka mukaan Vanhamäen turvapaikkahakijoista ei tule kaupungille kuuluvia toimia.

Koulutuslautakunnan esityslistan mukaan pohjaesityksenä oli koulutusjohtajan esitys, että oikaisupyyntöni hylätään. Pöytäkirjan mukaan käydyssä keskustelussa asiaa esitettiin palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi. Palautusesitys sai kannatusta, joten asiasta äänestettiin ja tulos oli 5-4.  Pöytäkirjan mukaan koulutusjohtajan esitys voitti äänestyksen ja siten oikaisupyyntöni hylättiin. Kaksi lautakunnan jäsentä jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.
Oliko niin pakko runnoa Vanhamäki-sopimusta läpi, että jäi alkeellisemmat kokouskäyttäytymiset noudattamatta? Jo sopimuksen esittely, käsittely ja sen sisältö on kiistanalainen ja nyt siitä tehty oikaisuvalitus käsitellään "mutkat ja kurvit suoriksi" tyyliin?
Kun esitetään asian palauttamista uudelleen valmisteluun, niin ensin käsitellään palauttamisasia. Nyt pöytäkirjassa ei näy, että joku olisi edes vastustanut asian palauttamista. Eli oli esitetty ja kannatettu asian palautamista, mutta kukaan ei esittänyt, että jatketaan käsittelyä ja siitä olisi sitten äänestetty. 
Kenties "käsittelyyn palauttaminen" olisi päättynyt äänestyksessä nyt äänestetyn luvuin, että asian käsittelyä jatketaan. 
Jos asian palauttamisäänestyksen jälkeen olisi joku ehdottanut, että hyväksytään oikaisuvaatimukseni ja joku olisi kannattanut sitä, niin olisi asiasta äänestetty. Äänestys olisi käyty esityslistan pohjaesityksen hylätään ja kokouksen osallistujien hyväksytään välillä.
Tämä on jossitelua, koska kokouksen kulku ei noudattanut kuntalakia.
Nyt kokouksen äänestys käytiin pohjaesityksen ja asian palauttamisen välillä ja se ei ole mahdolllista - paitsi Suonenjoella. 
Luulisi, että lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä pitäisi tarkasti huolen, että edes oikaisuvaatimuskäsittelyt käsitellään oikein. Toivoisin, että päätöksien pohjatiedot ovat esittelyssä ja virheelliset tiedot on korjattanu pöytäkirjoissa oikeaksi. Päätös pitää pohjautua asiaan liittyviin lakeihin ja tosiasioihin. Lautakunnan jäsenten pitää luottaa esittelyihin.
Pöytäkirjassa on esityskohdassa kirjattu em epäonnistunut kokouksen kulku. Lautakunnan päätökseen olisi pitänyt antaa perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyyn vaatimukseen kuntalain mukaan. Mitään perustelua hylkäämiseen ei ole kirjattu päätökseen.
Suonenjoen koulutuslautakunta tekee siis kuntalain vastaisen kokouksen kulun perusteella päätöksen, mikä ei ole edes kuntalain vaatimusten mukainen. Miten meni noin omasta mielestä?
Olen hyvin huolissani Suonenjoen päätöksen teon tasosta ja oikeellisuudesta.
Suonenjoen keskustalla on niin kova painen/hinku/tarve saada Vanhamäen opetustoimi Suonenjoen kaupungin vastuulle, että runnotaan kaikki laki yms pykälät nurin ja ei edes ymmärretä sitä itse?
Halutun sopimuksen allekirjoittajina on Suonenjoen kaupungin puolelta koulutusjohtaja ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja, joka on keskustalainen. Vanhamäen puolelta on allekirjoittajana Vanhamäen johtaja ja Vanhamäki- säätiön puheenjohtaja, joka on keskustalainen.
Miksi näin? Miten korkeita  politiikkoja pitää olla mukana, että kaupunkikin runnoo kaikki halutut läpi? Mahtaa olla hyvät hallituksen kokouspalkkiot, puolue saa "kymmenykset" niistä.....


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suonenjoki, koulutuslautakunta, sopimus, oikaisuvaatimus, Vanhamäki

Olen sitten rasisti kun valitan...

Torstai 18.2.2016 klo 20:34 - Pia P

Kävin tänään 18.2.2016 kutsuttuna tutustumassa Vanhamäen turvapaikkahakijanuorten koulukäyntiin ja heidän elämään siellä.

Kutsun syynä oli oikaisupyyntöni koulutuslautakunnan päätökseen, jossa kaupunki ja Vanhamäki- säätiö tekee sopimuksen turvapaikkahakijoiden koulukustannuksista.

Sopimuksen mukaan Vanhamäki maksaa mm kaikki kustannukset mitkä tulisi kaupungille Vanhamäen opetuksesta. 

Tein siis oikaisupyynnön tästä sopimuksesta.

Sainpa aikamoista painostusta asiasta. Minun pitäisi perua oikaisupyyntö, koska se estää sopimuksen voimaan tulon.

Kyseessä on yli 16- vuotiaiden turvapaikkahakijoiden valmisteleva opetus. Se ei kuulu kaupungille eikä sen opettajatkaan kuulu kaupungille.

Jos sopimusta ei tule, niin kaikki jatkuu entisellään. Nuoret saavat opetusta. Heille järjestetään opetusta jatkossakin. Opettajilla on nytkin työsopimus, palkka maksetaan ja työt jatkuvat. Vanhamäki on palkannut nykyiset opettajat ja avustajat. Mikään laki, viranomainen, asetus tms ei edellytä kaupungin osallistumista opettajien palkkaamiseen kaupungin työntekijöiksi.

Jos sopimus tulee, niin opettajan palkka nousee ja hän saa paremman työehtosopimuksen sekä palkkalapussa lukee Vanhamäen sijaan Suonenjoen kaupunki. Opettaja saa siis nytkin palkkaa, mutta hän saisi parempaa palkkaa paremmalla työsopimuksella. Lisäksi kaupunki saa lisää töitä sopimuksen johdosta. Lisäksi koulutuslautakunta rikkoo Suonenjoen kaupunginvaltuuston päätöstä, jonka perusteet ei ole muuttunut mihinkään.

Nämä asiat ei muuksi muutu, vaikka yritetään sotkea asiaan alle 16-vuotiaden turvapaikkahakijalasten opetuksen valtionkorvausta, muuttuneen maailman tilanteen, karjalan evakoita, minun sanomista yhden asian ihmiseksi tai minun leimaamista rasistiksi.

Mikäli Suonenjoen koulutuslautakunta tekee 23.2.2016 päätöksen esityslistan mukaan minun oikaisupyynnön hylkäämiseksi, asia ei jää siihen. 

Voipi olla, että avaan sen jälkeen asiaa vielä enenpi.

Vanhamäki hoitaa nuorten opetuksen, elämisen ja hoitamisen mallikkaasti. Siihen ko sopimuksella kaupungin muuttaminen opettajien työnantajaksi ei ole mitään vaikutusta - suuntaan tai toiseen.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vanhamäki, oppioikeuden ylittäneet turvapaikkahakijat, Suonenjoki, sopimus

Suonenjoen Pakolaiskeskustelu - pitämätön puheenvuoro

Tiistai 10.12.2013 - Pia P

Puhe jäi pitämättä, kun oli jo niin monta puhetta pidetty.

Äänestys tulos, jonka keskustalainen tiesi jo etukäteen menevän läpi...

Keskusta ilmoitti antavansa vapaat kädet- kyllä 7 ja ei 3

Kd kyllä 2, 

kokoomus kyllä 3, ps ei 2, vasemisto ei 2 ja ryhmäsopimusta rikkoen ! kyllä 2, sdp ei 5,  poissa yksi.

102§

Arvoisat puheenjohtaja, syykin selvisi, miksi meidän muiden piti jäähdytellä päitä kesäkuusta asti kun jäähdyttelijä on nyt joulukuussa esteellinen.

Tämä on ilmeisesti sitä runnomispolitiikkaa, jauhetaan asiaa niin kauan, että saadaan mieleinen lopputulos. Keväällä lautakunnista asia lähti sosiaalilautakunnasta ei ja koululautakunnasta ihan sama, jos ei tule kustannuksia ja kaupunginhallituksesta ei ja taas ollaan asian parisssa. Kaupunginhallituksen enemistö saatiin kääntymään ja valtuustolta odotetaan näköjään samaa.

Nyt ollaan taas hyvän bisneksen äärellä. Minua etoo, miten hädässä olevilla lasten ja nuorten mukana tulevalla rahalla halutaan paikata heikosti menevää ja kuulemma huonosti hoidettua yritystä, joka on pohjiltaan säätiö. Ihan oikeasti, jos tämä on rahan tuoja, niin otetaan saman tien vaikka sata tai tuhat lasta, niin meidän kaupunkikin pelastuu rahallisesti. Kysyn vaan, miksi muut kunnat ei ole halunut - suorastaan kiistele - kuka nämä talouden paikkaajat saavat. Päin vastoin -muut kunnat lopettavat pakolaisten vastaanottamisen yleisen taloudellisen tilanteen takia.

Arvoisa puheenjohtaja, kysyn miten virkavastuu toteutuu,  jos tämä ei tuotakaan näin paljon rahaa?

Talousarvioesitys käsitellään tänään. Tälläiset asiat, jotka ovat olleet koko vuoden tiedossa, olisi pitänyt ottaa huomioon siinä. Päätöksen teon halventamista on tuoda seuraavalle vuodella ohi talousarvion lisämenoja ja lisätoimia aiheuttavia esityksiä. Lautakunnat olisi pitänyt olla mukana suunitelussa.

Suositusten mukaan kotouttamissuunnitelma olisi muuten pitänyt käsitellä talouasarviossa.

Mutta mistä me nyt päätetään? Nämä alle 18- vuotiaat lapset ja nuoret muuttavat Suonenjoella ja asuvat hoidossa Vanhallamäellä. Kotipaikka tarkoittaa, että he ovat siis suonenjokelalaisia. Piste. Myös sen jälkeen kun valtion tuki loppuu. Oppivelvollisuus ikäiset eli nyt vielä alle 16- vuotiaat ovat peruskoulussa, jossa heille ei ole muuten edes luokkatilaa. Mitäköhän nämä 16- 18 vuotiaat lapset tekevät? Ei oikein selvennyt suunnitelmasta.

Lapsetkin ikääntyvät eli 18 -vuotiaat pullahtavat Vanhaltamäeltä kaupungin syliin eli jäädessään tänne, tarvitsevat asunnon yms.

Perheenyhdistäminen koskee lapsia, jotka saavat siitä päätöksen ennenkuin he täyttävät 18 -vuotta. Meillä on varmaan otettu huomioon tämä?

En vastusta Suomen pakolaisten vastaanottosopimuksia ja niiden noudattamista. Olemme sitoutuneet kansainvälisiin sopimuksiin ja kannamme vastuun niistä. Mutta pakolaislasten kauppaaminen rahantuojana sekä asia huonosti valmisteltuna ja informotuituna päätöksen tukena ei ole oikein.

Näin turhan pitkän puheen pohjalta kannatan esitystä, että emme käynistä yhteistyötä Vanhamäkisäätiön kanssa. Kiitos.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suonenjoki, valtuusto, Perussuomalaiset, pakolaiset, vanhamäki